Nowe możliwości, nowe szanse, nowe miejsca pracy!

 

Przebudowa i modernizacja Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej – modernizacja i rozbudowa Wydziału Pralnia

Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej inwestuje w rozwój i nowe miejsca pracy! Już od początku 2018 roku Wydział Pralnia podwoi swoje możliwości, zatrudnienie znajdzie tu ponad 30 osób.

W piątek 14 kwietnia 2017 r. Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Barbara Jaskierska, Przewodnicząca Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną podpisali umowę na dofinansowanie projektu nr RPZP.09.02.00-32-0001/16 pn. „Przebudowa i modernizacja Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej – modernizacja i rozbudowa Wydziału Pralnia”. Wart ponad 1,6 mln złotych projekt został dofinansowany w 85 procentach ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 9.2 „infrastruktura społeczna”. Pozostałą cześć PSONI Koło w Szczecinie sfinansuje samodzielnie. Celem projektu jest promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, celem szczegółowym – zwiększona dostępność usług społecznych.

Projekt zakłada rozbudowę Wydziału Pralnia wraz z zakupem i instalacją wyposażenia. – Zainteresowanie usługami pralniczymi stale rośnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku chcemy przebudować obecne pomieszczenie magazynowe na potrzeby Pralni tak by podwoić nasze moce produkcyjne – informuje pani Barbara Jaskierska. Posiadamy wszelkie wymagane zgody i pozwolenia, dysponujemy pełną dokumentacją projektową i choć w umowie o dofinansowanie zakończenie projektu zaplanowano na połowę przyszłego roku to zależy nam by zakończyć prace jeszcze w tym roku.

W wyniku realizacji inwestycji prace w nowej pralni znajdzie 31 osób, w tym 25 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Proces rekrutacji i szkolenia zacznie się w ostatnim kwartale bieżącego roku. Pierwszeństwo w przyjęciu do MZAZ mają uczestnicy WTZ, zarejestrowani jako poszukujący pracy oraz osoby niepełnosprawne skierowane przez Powiatowe Urzędy Pracy.

MZAZ to najnowocześniejszy i największy w Polsce obiekt służący rehabilitacji zawodowej i społecznej. PSONI Koło w Szczecinie MZAZ funkcjonuje jako zintegrowany system produkcji i usług oferowanych społeczności Szczecina oraz przyległych gmin. Zakład służy zatrudnieniu, przygotowaniu do zatrudnienia na otwartym rynku pracy oraz szkoleniom zawodowym, jest także miejscem nauki samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, niezależnego życia osób niepełnosprawnych. Dzięki zorganizowanej pracy, osoby niepełnosprawne uczą się tu interakcji w zespołach roboczych oraz rozwijają umiejętności pełnienia ról społecznych.

Łączna wartość projektu, polegającego na modernizacji i rozbudowie Wydziału Pralnia w MZAZ wyniosła: 1 656 250,35 zł. Dofinansowanie z RPO Województwa Zachodniopomorskiego to: 1 656 250,35 zł, wkład własny PSONI Koło w Szczecinie: 248 437,58 zł.

 


Polub Nas na FB!