MZAZ Dobra

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej

PSONI Koło w Szczecinie MZAZ
ul. Spełnionych Marzeń 3
72-003 Dobra
Sekretariat :  tel. +48 721 61 61 24 , +48 91 387 90 30
NIP 8513176398
e-mail : sekretariat@psoniszczecin-mzaz.pl

Zamówienia i sprzedaż: tel. +48 721 61 61 23 , +48 721 61 66 49

monika.marketing@psoniszczecin-mzaz.pl