Nasza historia rozpoczyna się w 2009 roku, gdy 22 kwietnia zawarto partnerstwo pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie, PSOUU Koło w Policach, Gminą Dobra, Gminą Kołbaskowo, Miastem i Gminą Nowe Warpno, Powiatem Polickim, Miastem i Gminą Police oraz Gminą Miasto Szczecin.

Podpisana dwa lata później umowa z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozwoliła w listopadzie 2011 roku wbić pierwszą łopatę na działce o powierzchni 2,8916 ha w Dobrej i rozpoczęcie prac budowlanych.

Oficjalne przecięcie wstęgi i rozpoczęcie działalności najnowocześniejszego i największego Zakładu Aktywności Zawodowej w Polsce nastąpiło 19 września 2013.

W parterowym budynku, bez schodów i jakichkolwiek barier architektonicznych, o przestrzennej strukturze, łatwym do zrozumienia porządkiem i przejrzystym podziałem na strefy znalazło zatrudnienie 127 osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 35 rzemieślników wspierających.