art. 22 ust 10 pkt 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 1270 poz. 721 ze zm.) z racji specyfiki świadczonych usług umożliwia Zleceniodawcy uzyskanie ulg w odpisach na PEFRON.

Wystarczy że:
1. Zatrudniasz minimum 25 pracowników,
2. Zakupisz u nas towar lub usługę,
3. Opłacisz terminowo fakturę,

Wówczas do dwudziestego dnia następnego miesiąca na Twój adres przesłana zostanie INFORMACJA O KWOCIE OBNIEŻENIA WPŁAT NA PAŃSTWOWT FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH (INF – U)

4. Przekaż dokument księgowej,
5. Skorzystaj z obniżenia wpłat na PFRON (pomniejsz obowiązkową wpłatę na PFRON o kwotę wskazaną w otrzymanej od nas Informacji)

Uwaga, kwota obniżenia może sięgać nawet 90 proc. wartości zamówienia netto!!